Projekti
Osviještena medijska poruka - pomoć prevenciji
Projekt se temelji na provedbi integracijskih stručnih radionica za djecu i mladež iz zajednice prognanika (Kosovski Hrvati), za učenike s posebnim potrebama te učenike iz redovnog sustava. Edukacije inkorporiraju ciljeve glede usvajanja znanja iz prevencije te upozoravaju na važnost općenite/zdravstvene/ medijske osviještenosti populacije.

Ciljevi: osvješćivanje medijske uloge i pristupa medijskim sadržajima u cilju zdravoga življenja. Upoznavanje s opasnošću eksperimentiranja, razvijanje svijesti o potrebi širenja relevantnih informacija glede prevencije ovisnosti, prepoznavanje i otklon od mogućih destruktivnih medijskih sadržaja s ciljem odmaka od loše identifikacije.

Voditelji: dr. Robert Tore
prim dr. Franjo Sulimanović
vrijeme provedbe: 1. listopad 2006. – 1. lipanj 2007.
broj stručnih suradnika: 8
korisnici: mladi s posebnim potrebama iz odgojno obrazovnih centara u Zagrebu, učenici iz OŠ»Bukovac» iz područja od posebne državne skrbi, okolica Petrinje.
broj korisnika: 100
   

 

 

 

Donacije

Sve donacije kojima želite pomoći radu naše udruge možete uplatiti na naš žiro račun:

Udruga CIVITAS ZAGREB

Žiro račun:
2402006 – 1100089960
ERSTE BANK, Zagreb

Devizni žiro račun:
HR3624020061100089960
Swift code: ESBCHR22
ERSTE BANK, Rijeka
51000 Rijeka, Jadranski trg 3 b
© 2006 Civitas