Projekti
U igri zajedno
Edukativno rehabilitacijske igraonice integracijskog pristupa za djecu s višestrukim teškoćama. Igraonice doprinose razvoju vještina i provode se posredstvom primjerenih vježbi uključujući dijete u oblike tretmana prema njegovim sposobnostima i dobnoj skupini.

Ciljevi kod djece s većim poteškoćama: – razvoj unutarnje sigurnosti, razvoj pozitivnih emocija, povećanje razine tolerancije na frustracije, poticaj razdraganosti, razvoj govorno jezične i sveukupne socijalne komunikativnosti, nastajanje pozitivne slike o sebi i svojim sposobnostima.
Ciljevi kod djece bez poteškoća: - razvitak pozitivnih karakteristika ličnosti (empatija, tolerancija, spremnost na pomoć), upoznavanje i poštivanje sličnosti i razlika, vještine komuniciranja, mirno rješavanje sukoba.

Voditeljica: prof. Sanda Popović, rehabilitator
vrijeme provedbe: 15. lipanj 2006. – 15. kolovoz 2006.
broj stručnih suradnika: 7
korisnici: djeca s višestrukim poteškoćama između 3 i 14 godina
djeca bez poteškoća
broj korisnika: 20 s poteškoćama - predškolskog i rano školskog uzrasta
8 s poteškoćama - između 12 – 14 godina
8 bez poteškoća.
   

 

 

 

Donacije

Sve donacije kojima želite pomoći radu naše udruge možete uplatiti na naš žiro račun:

Udruga CIVITAS ZAGREB

Žiro račun:
2402006 – 1100089960
ERSTE BANK, Zagreb

Devizni žiro račun:
HR3624020061100089960
Swift code: ESBCHR22
ERSTE BANK, Rijeka
51000 Rijeka, Jadranski trg 3 b
© 2006 Civitas