Projekti
Odgoj za medije
«Odgoj za medije» potiče učenje medijske kulture te svojim kompleksnim sadržajem dotiče
brojne predmete iz redovnog sustava osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga obrazovanja. Posebice se posvećuje radu i upoznavanju korisnika s pravilima profesionalne pismenosti, edukaciji glede govornoga i jezičnoga izričaja, upoznavanju s etikom novinarstva, poviješću i umjetnošću. Cjelokupna edukacija provodi se integracijskim oblikom rada te su u nju redovito uključena djeca s poteškoćama. Projekt potiče mlade korisnike na kritičko razmišljanje i pravilnu vrijednosnu raščlambu medijskih im dostupnih sadržaja, a posebice teži senzibilizaciji medija ka stvaranju takvoga ozračja kojime se poštuju temeljne vrednote te potiče otklon mladih od potonuća u virtualni svijet svekolikih medijskih konstrukcija.

Voditelj projekta: T. Šikić
Izvoditelji: prof. novinari, pedagozi, psiholozi, profesori, rehabilitatori, pravnici
Vrijeme provedbe: tijekom čitave šk. godine 2006./7.
Broj stručnih izvoditelja: 10
Mjesto provedbe: OŠ «Bukovac», OŠ «Marija Jurić Zagorka», OŠ Poliklinike «SUVAG», Civitas, Centar «Slava Raškaj», OŠ «Ivan Goran Kovačić» selo Gora pokraj Petrinje.

Napomena: Projekt je apliciran i odobren od MZOŠ, no nažalost provodi se bez ikakve financijske potpore. Razlog: Povjerenstvo za procjenu programa istoga ministarstva odlučilo je desetoricu izvoditelja i voditelju za čitavu godinu rada u 2006./7, za 56 edukativnih radionica, sva putovanja, troškove i odlaske na sedam različitih lokacija kao i za izuzetno zahtijevan integracijski oblik rada, dodijeliti sveukupno 15.000 kuna brutto. Vijeće Civitasa je jednoglasno odlučilo odbiti ponuđenu sumu od koje se ne mogu namiriti čak ni najosnovniji troškovi. Zahvaljujem o stoga Povjerenstvu MZOŠ te se obraćamo potencijalnim sponzorima da nam pomognu.
   

 

 

 

Donacije

Sve donacije kojima želite pomoći radu naše udruge možete uplatiti na naš žiro račun:

Udruga CIVITAS ZAGREB

Žiro račun:
2402006 – 1100089960
ERSTE BANK, Zagreb

Devizni žiro račun:
HR3624020061100089960
Swift code: ESBCHR22
ERSTE BANK, Rijeka
51000 Rijeka, Jadranski trg 3 b
© 2006 Civitas