Projekti
U radosnom svijetu riječi. Voditeljica: Lana Margetić
Integracijske rehabilitacijske igraonice/radionice namijenjene djeci kod koje su utvrđene teškoće u govorno jezičnoj komunikaciji. Unutar projekta « U radosnom svijetu riječi» provode se adekvatni sadržaji primjereni potrebama korisnika, a uz rehabilitacijske tretmane pružena je mogućnost organiziranog provođenja slobodnog vremena djece s poteškoćama sluha i govora tijekom svakog radnog dana unutar cijele šk. godine 2007.8. projekt se provodi potporom MZSS.

Ciljevi (opći):
Kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece s govorno jezičnim teškoćama u integracijskim uvjetima.

Ciljevi (specifični):
Razvoj govorno jezične komunikacije (fonematskog sluha, prozodije, artikulacije, jezičnog razumijevanja, govornog izražavanja, čitanja, pisanja)
Razvoj pozitivne slike o sebi, razvitak pozitivnih emocija – povjerenje, smirenost, radost, samopouzdanje.
Razvoj pozitivnih socijalnih sposobnosti – suradnja, poštivanje drugih, poštivanje pravila, mirno rješavanje sukoba.


Voditelji/izvoditelji:
Stručni tim udruge Civitas Zagreb: prof. rehabilitatori

Vrijeme provedbe: listopad 2007.- svibanj 2008.
Mjesto provedbe: Civitas Zagreb, Ilica 36
   

 

 

 

Donacije

Sve donacije kojima želite pomoći radu naše udruge možete uplatiti na naš žiro račun:

Udruga CIVITAS ZAGREB

Žiro račun:
2402006 – 1100089960
ERSTE BANK, Zagreb

Devizni žiro račun:
HR3624020061100089960
Swift code: ESBCHR22
ERSTE BANK, Rijeka
51000 Rijeka, Jadranski trg 3 b
© 2006 Civitas