Projekti
Civitas, znanstvenici i mediji protiv nasilja. Voditelj: prof. dr. sc. Ivan Đikić
Projekt se ostvaruje višestruko:
  1. Uključivanjem znanstvenika i članova udruge " Civitas Zagreb" u kampanju protiv nasilja,

  2. Provedbom radionica (desetak mladih znanstvenika i stručnjaka Civitasa) unutar projekta "Civitas, znanstvenici i mediji protiv nasilja" u cilju približavanja rada i djelovanja mladih znanstvenika, njihovih pogleda i poruka djeci i mladeži glede odabira vrednota i otvaranja vlastitog puta do ostvarenja zacrtanih planova. Posebice s porukom naglaska na važnost obrazovanja, odmaka od destrukcije i nasilništva.

  3. Radom na senzibilizaciji medija za ustupanje prostora pozitivnom životnom ozračju.


Glede toga, potreban je snažniji glas protiv sviju oblika nasilja. Posebice je snažna ona poruka ukoliko dolazi iz redova mladih ljudi čiji zavidni stupanj obrazovanja, dokazane kvalitete i priznanja ulijevaju nadu u pozitivne promjene sustava vrijednosti. Kakvim sve putem prolaze mladi znanstvenici prema ostvarenim ciljevima, ostaloj mladeži prečesto predstavlja istinsku enigmu? Nedostatkom takvih i sličnih informacija sužava se aktivnost i angažiranost mladog čovjeka. Umanjuju se brojne vrednote vezane uz zalog izgradnje i napretka bilo koje struke i zvanja. Unutar slobodnog vremena mladih postoji golem prostor otvoren brojnim mogućnostima napretka ukoliko im se ponudi odabir odgovarajućeg sadržaja. Scene nasilja koje preplavljuju stranice naših crnih kronika, a čiji su akteri nerijetko i djeca mlađe školske dobi, ulijeva nepovjerenje i bojazan građana. Mediji, okrenuti senzacionalizmu i profitu, ne susprežu ni pred prikazima najmračnijih scena zla. Naprotiv, koristeći nedostatnu educiranost svojih mladih konzumenata promoviraju neprihvatljivo ponašanje, potpomažući time srozavanje opće priznatih vrijednosti i kulture življenja.

U sklopu projekta mladi će znanstvenici s učenicima i timom Civitasa posjetiti različite medije i odgojno obrazovne institucije te nastojati potaknuti mladi naraštaj na prihvaćanje vlastite odgovornosti. Potrebne i važne za bilo kakav i bilo čiji uspjeh i napredak. Vjerujemo, i učinkovite formule u borbi protiv nepoželjnog ponašanja.

Pri završetku projekta pokušat će se, temeljem vođenih razgovora s mladima, definirati njihova razmišljanja i percepcije o vrijednostima.

Ciljevi:
- doprinos zaustavljanju nasilja među mladima. - suradnjom znanstvenika i nevladine scene
- upoznavanje mladih s važnošću rada unutar znanosti.
- senzibilizacija medija za poštivanje pravila profesionalnog novinarstva.
- promoviranje opće priznatih vrijednosti.
- prihvaćanje vlastite, osobne odgovornosti.

Početak i trajanje projekta: studeni 2008 - studeni 2009
Direktni korisnici: djeca i mladež
Indirektni: mediji i sveopća javnost
Aktivnosti:
vođenje edukativnih razgovora s djecom i mladima u deset osnovnih i srednjih škola, posjete tiskovnim i elektronskim medijima - znanstvenici i polaznici Civitasovih programa.
Suradnja: Civitas Zagreb, znanstvenici, mediji, institucije
Voditelji: prof. dr. sc. Ivan Đikić i stručni tim udruge Civitas (pedagozi, novinari, psiholozi)
   

 

 

 

Donacije

Sve donacije kojima želite pomoći radu naše udruge možete uplatiti na naš žiro račun:

Udruga CIVITAS ZAGREB

Žiro račun:
2402006 – 1100089960
ERSTE BANK, Zagreb

Devizni žiro račun:
HR3624020061100089960
Swift code: ESBCHR22
ERSTE BANK, Rijeka
51000 Rijeka, Jadranski trg 3 b
© 2006 Civitas