Aktivnosti
Predivan doživljaj. Hvala od sveg srca!

30. rujan...

Uskoro će nedjelja i mi smo doslovce pre vratima Izbora. Poznato je kako sam ponekad, kada su u pitanju djeca i mladi, posebice onih skupina o kojima bi naše cjelokupno društvo, naša država morala voditi daleko više skrbi od naoko vidljive, u svojim diskusijama itekako britka. Poznato je da sam zbog toga, ne samo ja, već i Civitas Zagreb bivali ne jednom kažnjeni. Poznato je da se sa mmom kao predsjednicom Civitasa nikada nije moglo niti će se ikada moći manipulirati.Više manje, našim je članovima poznato da sam odbila mnoga, uslovno rečeno...
Svetkovina glazbe
U Glazbenom zavodu u okviru pijanističkog ciklusa „Pleyel Svetislava Stančića“, u organizaciji Christoforium-a, 17. se svibnja svojim recitalom posvećenim pijanistici i pedagoginji Meliti Lorković zagrebačkoj publici predstavio mladi nadareni pijanist Lovre Marušić. Lovre Marušić rođen je 1992. godine u Omišu u kojemu je i započela njegova glazbena izobrazba da bi se već 2006,. Na poziv ruske pijanistice Natalije Troull, uputio na školovanje u Centralnu glazbenu školu pri Državnom konzervatoriju P.I. Čajkovski u Moskvi....

 

Donacije

Sve donacije kojima želite pomoći radu naše udruge možete uplatiti na naš žiro račun:

Udruga CIVITAS ZAGREB

Žiro račun:
2402006 – 1100089960
ERSTE BANK, Zagreb

Devizni žiro račun:
HR3624020061100089960
Swift code: ESBCHR22
ERSTE BANK, Rijeka
51000 Rijeka, Jadranski trg 3 b
© 2006 Civitas