Ciljevi - promicanje i ostvarivanje ciljeva

Ciljevi udruge:

Promicanje civilnog društva posredstvom medija

Ostvaruju se:

Provedbom edukativno kreativnih projekata glede poštivanja ljudskih prava, građanske kulture, kulturnog nasljeđa, zaštite okoliša.

Organizacijom i provedbom edukativno-kulturnih programa, posebice takvih koji su u svezi medijskog odgoja djece i mladeži.

Provedbom programa integracijskim oblicima rada ( djeca i mladi s posebnim potrebama) te zauzećem za senzibilizaciju medija glede snažnije prepoznatljivosti njihovih potreba.

Poticanjem, uključivanjem i upoznavanjem mladeži s značajem volonterizma,

Uspostavljanjem suradnje s pojedincima i udrugama Hrvata u dijaspori u cilju razvijanja programa rada udruge.

Izdavanjem knjiga i časopisa, organiziranjem izložbi.

Edukativnim radionicama u svezi prevencije ovisnosti

Edukativnim djelovanjem i provedbom praktičkih radionica u cilju promidžbe zdravoga življenja i zdravlja, konvencionalnim i nekonvencionalnim metodama.

Provedbom edukativno rehabilitacijskih radionica/igraonica za djecu

Razvijanjem programa međunarodne suradnje s ciljem senzibiliziranja medija na globalnu prepoznatljivost širenja svijesti o problemima i potrebama civilnog društva

 

Donacije

Sve donacije kojima želite pomoći radu naše udruge možete uplatiti na naš žiro račun:

Udruga CIVITAS ZAGREB

Žiro račun:
2402006 – 1100089960
ERSTE BANK, Zagreb

Devizni žiro račun:
HR3624020061100089960
Swift code: ESBCHR22
ERSTE BANK, Rijeka
51000 Rijeka, Jadranski trg 3 b
© 2006 Civitas