Projekti

Namijenjene odgajateljima, učiteljima i roditeljima glede važnosti shvaćanja uloge medija u socijalizaciji i odrastanju djeteta od strane sviju društvenih čimbenika: vrtića, škola, zdravstvenih institucija, obitelji.

Ciljevi:
Poticanje naklonosti djece takvim medijskim sadržajima koji utječu na poželjno socijalno ponašanje. Izgradnja stava spram medijskog konzumizma te uključivanje učitelja i odgajatelja u novu edukativnu ulogu glede razložnog tumačenja medijskih izričaja. Poticaj uvažavanju afiniteta i mladih pri kreiranju njima...

Upućuje na prepoznatljivost pozitivnih značajki važnih za uspostavljanje međusobnoga povjerenja, samopoštovanja i tolerancije. Projekt educira korisnike za prihvaćanja svjesne dvosmjerne odgovornosti spram suvremenog medijskoga svijeta-

Ciljevi: izgradnja stavova i sustava vrijednosti koje promiču i štite ljudsko dostojanstvo, oblikovanje sposobnosti korištenja argumentiranog i jasnog osobnog izričaja, poticanje socijalnih vještina za uspostavljanje kvalitetnih međuljudskih odnosa u novonastalom životnom ozračju.

voditelj: Domagoj...

Projekt otvara pitanja nedovoljnog medijskog angažmana glede zdravstvenog prosvjećivanja javnosti.

Ciljevi; suradnja i kvalitetno partnerstvo između zdravstva, medija i škola u okvirima prosvjetiteljstva glede prevencije ovisnosti..

voditelj: prof. Sanda Popović, rehabilitator
prof. Željka Šemper, rehabilitator
vrijeme provedbe: ožujak – travanj – svibanj – lipanj 2003.
broj stručnih izvoditelja: 8
korisnici: učenici: OŠ «Bukovac», OŠ...

 

Donacije

Sve donacije kojima želite pomoći radu naše udruge možete uplatiti na naš žiro račun:

Udruga CIVITAS ZAGREB

Žiro račun:
2402006 – 1100089960
ERSTE BANK, Zagreb

Devizni žiro račun:
HR3624020061100089960
Swift code: ESBCHR22
ERSTE BANK, Rijeka
51000 Rijeka, Jadranski trg 3 b
© 2006 Civitas