Projekti

Upozorava na značaj medijske uloge u prevenciji ovisnosti, posebice u fazi odrastanja djeteta kada ono s lakoćom prihvaća i prenosi prezentirane medijske poruke u svakodnevni život. Ponekad se i u igri djeteta, uz nerijetko ekstremne oblike odgojno nepoželjnoga ponašanja, prepoznaje naglašena identifikaciju. Korisnici projekta analiziraju medijske sadržaje i vode razgovore u svezi otklona od virtualne medijske stvarnosti Kreativno osmišljenim edukativno rehabilitacijskim i integracijskim radom potiču se pozitivne vrijednosti i zagovara odmak...

Edukativne radionice na modelu njegovanja suradnje i partnerstva, na razini izvaninstitucionalnoga druženja, između roditelja, obitelji i mjerodavnih ustanova. «Zajedno» pomaže prepoznavanju zadovoljavajućih potreba ispomoći obiteljima u kojima su osobe s posebnim potrebama. Kroz zajedničke susrete s obiteljima u kojima ne postoje članovi s posebnim potrebama, uz prisustvo kompetentnih stručnjaka, otvaraju se pitanja odnosa zdravih prema ostalima. Na date odgovore nadovezuje se mogućnost višestruke adekvatne stručne edukacije...
Edukativni projekt usmjeren sposobnosti učenika pri koncipiranju govora u prezentaciji njegova znanja u školskim predmetima i svakodnevnom životu. «Mala škola govorništva» razvija govorničke sposobnosti, vještine jasnog izražavanja i izričaja vlastitih misli uz zadovoljavajuću jasnoću govorne komunikacije.

Ciljevi: stjecanje početničkih govornih vještina i razumijevanje moći pravilnog govorništva. Usvajanje vještina za javni govornički nastup i pravilan izgovor.

Voditelji: Davor Stanković, fonetičar
Tomislav Šikić,...

Edukativni projekt u okvirima psiho. soc. pedagoških radionica integracijskog oblika rada namijenjen maturantima s posebnim potrebama. Projekt utječe na razvijanje i prepoznavanje potencijala učenika s teškoćama kako bi po izlasku iz zaštićenih sredina - Centara, u okvirima svoje struke, što bezbolnije započeli samostalan život. Korisnicima koji pohađaju fotografsku i grafičku školu približava vizije kreiranja budućeg «jasnijeg sutra»
te pomaže u sagledavanju osnovnih značajki svojega zvanja i mogućnostima upošljavanja u lancu proizvodnje...

«Danas za sutra» educira na predlošcima gorućih problema današnjice koji proizlaze iz nerazumijevanja prema drugačijem. Potiče zajedništvo, stvaralaštvo i pravilnu orijentaciju svojeg i tuđeg životnog ozračja. Promiče ljudsko dostojanstvo te, glede istog upozorava na nedostatno koordinirano djelovanje civilne scene, državnih institucija, lokalne zajednice i obitelji.

Ciljevi: Razvoj socijalnih vještina odgovornih za uspostavu kvalitetnijih međuljudskih odnosa, i prihvaćanje novog životnog (poratnog) ozračja.
Prosljeđivanje medijskih...

«Odgoj za medije» u šk. god. 2004./5. educira polaznike s posebnim potrebama koji se školuju i žive u Zagrebu Integracijskim oblikom rada u njega su uključeni i polaznici iz pet zagrebačkih OŠ. Projekt ispunjava nedostatno zastupljeno područje medijskog odgoja u odgojno obrazovnome sustavu RH. Uključuje kraća istraživanja, izradu medijskih predložaka, pisanje vijesti i reportaža u skladu s novinarskim pravilima, upoznavanje etičkih standarda u okvirima novinarskoga zvanja.

Ciljevi: Razumijevanje zakonitosti medija i njihovog govora....

 

Donacije

Sve donacije kojima želite pomoći radu naše udruge možete uplatiti na naš žiro račun:

Udruga CIVITAS ZAGREB

Žiro račun:
2402006 – 1100089960
ERSTE BANK, Zagreb

Devizni žiro račun:
HR3624020061100089960
Swift code: ESBCHR22
ERSTE BANK, Rijeka
51000 Rijeka, Jadranski trg 3 b
© 2006 Civitas