Projekti

Edukativne radionice čiji se sadržaji temelje na stručnoj edukaciji djece i mladeži glede opasnosti eksperimentiranja s drogom. Radionice, kao primarni cilj, postavljaju očuvanje zdravlja kroz prevenciju, te istodobno upozoravaju na zamke i opasnosti neetičnih i prečesto nerazumljivih medijskih poruka. Projekt motivira na prihvaćanje znanja o pravovremenoj prevenciji putem jasne poduke o višestrukim posljedicama konzumiranja opijata, a što se u medijima prečesto s premalo ozbiljnosti prezentira.

Ciljevi: Razvijanje kritičnosti u odnosu...
Tijekom šk. godine 2005./6. Civitasov projekt «Odgoj za medije» posebice promovira učenje medijske kulture koja se interdisciplinarno vezuje uz pismenost, umjetnost, etiku, ljudska prava i obveze, informacijsku i komunikacijsku tehnologiju. Velika pozornost posvećuje se i analizi stanja medija u RH i svijetu. Radionice educiraju o pravu i odgovornosti medijskih konzumenata, korisnici stječu osnovna znanja o profesionalnom pismu i njegovoj primjeni te nauče razumijevati zakonitosti kojima mediji oblikuju predodžbe o svijetu.

Ciljevi:...

Okosnicu čine edukativne radionice u svrhu pomoći mladeži iz obitelji izbjeglica, prognanika i povratnika te u pronalasku izlaza iz krize identiteta, duhovne apatije, socijalne isključenosti, usamljenosti. Nedostatni osjećaj osobnog dostojanstva, kao pretpostavke ljudskog postojanja, predstavlja tek jednu od zamršenih karika glede prihvaćanja mehanizma promicanja jednakosti u društvu, mirnog rješavanja problema, te njegovanja vještina u cilju zbližavanja s domicilnim, osobito povratničkim stanovništvom. Projekt priprema korisnike...

Kreativne aktivnosti za djecu i mladež iz područja od posebne državne skrbi te za učenike s poteškoćama sluha i govora sa svrhom sadržajnog korištenja slobodnoga vremena. Projekt je temeljen znanstvenim pokazateljima koji slobodno vrijeme klasificiraju važnim čimbenikom integracije pojedinca u društvo, te snažnom komponentom duhovnog i kulturnoga razvoja. Radionice teže prevladavanju traumatskih iskustava, jačanju osobnosti, komunikacije, socijalizacije.

Ciljevi: sukladni zahtjevima suvremenih sociologa definiranih kroz strategiju «Odgoja...

Edukativno rehabilitacijski program za djecu s većim teškoćama predškolskog uzrasta. Sadržajem doprinosi cjelokupnom razvoju ličnosti djeteta s poteškoćama. Primjeren je mogućnostima svakog malog korisnika i provodi se integracijskim oblikom rada kroz igru čime se omogućava zadovoljenje djetetove potrebe za razonodom, sigurnošću i samoaktualizacijom.

Ciljevi: rad na razvoju pozitivnih emocija – povjerenja, smirenosti i samopouzdanja, Poticanje razdraganosti, razvoja socijalne komunikativnosti, mašte i kognitivnih...

Edukativno rehabilitacijske radionice u cilju buđenja interesa novim spoznajama i aktivnostima. Osobe s poteškoćama nerijetko ulaze u «tipizirani obrazac» u kojemu, baveći se podjednakim i već odavno prepoznatim aktivnostima. ubrzo izgube volju i motivaciju za nastavak rada. «Zauzmi se za mene» predstavlja dodatnu edukaciju i rehabilitaciju kojom se radi na poboljšanju sveukupne socijalne komunikativnosti, buđenju novih interesa, razvoju unutarnje sigurnosti, jačanju ega, snaženju govornog izričaja, poticanju natjecateljskog duha u okvirima...

«Kad odrastem - znat ću» predstavlja dio kompleksnog Civitasovog medijskog programa kojime se medijska tematika predstavlja i približava djeci u dječjim vrtićima, roditeljima i odgajateljima u Svijet medija nikako nije «rezerviran» za stariji uzrast. Relevantna istraživanja progovaraju drugačijim rezultatima. Ukazuju da se djeca s medijskim svijetom susreću i druže u vrlo ranoj dobi, s televizijom u trećoj godini života dok nemali broj djece iste dobne skupine ima iskustva s računalom. Takve konstatacije traže što raniju provedbu programa...

potiče vještine komunikacije, upoznavanja, uspostavljanja odnosa s drugima, te prihvaćanja važnosti izgradnje kvalitetnog zajedničkog životnog ozračja narušenog tijekom ratnih zbivanja. Projekt unapređuje poimanje kvalitete života osoba s prebivalištem u područjima od posebne državne skrbi, posebice prepoznatih kod rješavanja kompleksnih situacija i dvojbi povratnika i prognanika.

Ciljevi: Izgradnja kvalitetnih odnosa uspostavom mira kao pretpostavkom života i sklada zajednice. Shvaćanje važnosti stvaranja ozračja na načelima...

 

Donacije

Sve donacije kojima želite pomoći radu naše udruge možete uplatiti na naš žiro račun:

Udruga CIVITAS ZAGREB

Žiro račun:
2402006 – 1100089960
ERSTE BANK, Zagreb

Devizni žiro račun:
HR3624020061100089960
Swift code: ESBCHR22
ERSTE BANK, Rijeka
51000 Rijeka, Jadranski trg 3 b
© 2006 Civitas