Projekti

Odgajatelji i roditelji upoznaju se sa medijskim prezentacijama koje koriste djetetovu razvoju i koje dijete, bez glorifikacije medijske važnosti, kao doživljeno prenosi u svoju svakodnevicu. Djeci se «Odrastanje uz medije» prezentira kroz primjereni radionički oblik rada posredstvom igri kojima doživljaj medijskog sadržaja (strah, radost, tuga, bojazan, nemir ) pretaču u crteže i plakate izražavajući tim vidom svoju poruku.

Ciljevi: izgradnja aktivnog kritičkog odnosa najmlađih prema medijima temeljenog iskustvima pedagogije i...

Projekt se temelji na provedbi integracijskih stručnih radionica za djecu i mladež iz zajednice prognanika (Kosovski Hrvati), za učenike s posebnim potrebama te učenike iz redovnog sustava. Edukacije inkorporiraju ciljeve glede usvajanja znanja iz prevencije te upozoravaju na važnost općenite/zdravstvene/ medijske osviještenosti populacije.

Ciljevi: osvješćivanje medijske uloge i pristupa medijskim sadržajima u cilju zdravoga življenja. Upoznavanje s opasnošću eksperimentiranja, razvijanje svijesti o potrebi širenja relevantnih...

«Odgoj za medije» potiče učenje medijske kulture te svojim kompleksnim sadržajem dotiče
brojne predmete iz redovnog sustava osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga obrazovanja. Posebice se posvećuje radu i upoznavanju korisnika s pravilima profesionalne pismenosti, edukaciji glede govornoga i jezičnoga izričaja, upoznavanju s etikom novinarstva, poviješću i umjetnošću. Cjelokupna edukacija provodi se integracijskim oblikom rada te su u nju redovito uključena djeca s poteškoćama. Projekt potiče mlade korisnike na kritičko razmišljanje i pravilnu...

Edukativno rehabilitacijske igraonice integracijskog pristupa za djecu s višestrukim teškoćama. Igraonice doprinose razvoju vještina i provode se posredstvom primjerenih vježbi uključujući dijete u oblike tretmana prema njegovim sposobnostima i dobnoj skupini.

Ciljevi kod djece s većim poteškoćama: – razvoj unutarnje sigurnosti, razvoj pozitivnih emocija, povećanje razine tolerancije na frustracije, poticaj razdraganosti, razvoj govorno jezične i sveukupne socijalne komunikativnosti, nastajanje pozitivne slike o sebi i svojim...

 

Donacije

Sve donacije kojima želite pomoći radu naše udruge možete uplatiti na naš žiro račun:

Udruga CIVITAS ZAGREB

Žiro račun:
2402006 – 1100089960
ERSTE BANK, Zagreb

Devizni žiro račun:
HR3624020061100089960
Swift code: ESBCHR22
ERSTE BANK, Rijeka
51000 Rijeka, Jadranski trg 3 b
© 2006 Civitas