Projekti

Civitasov stručni tim rehabilitatora nakon provedbe individualnih rehabilitacijskih tretmana za djecu s poteškoćama, s završetkom škola nastavlja daljnju provedbu posredstvom ljetnih rehabilitacijskih igraonica.
Igraonice su namijenjene djeci s poteškoćama sluha i govora te s poteškoćama čitanja i pisanja s ciljem sto bolje pripreme djeteta za ulazak u novu školsku sredinu. Budući da Civitas za taj projekt, kao ni za provedbu individulanih rehabilitacijskih tretmana tijekom posljednje dvije godine, nije ni od koga dobio ni jednu lipu...

Projekt se i nadalje nastavlja provedbom kampanje te edukativnim radionicama koje provode mladi znanstvenici i stručni tim udruge Civitas Zagreb, Radionice se provode u školama, institutima, laboratorijima, fakultetima.
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Đikić
Neke od tema:
"Važnost ambicije učenja i kontinuiteta rada za uspjeh u znanosti i u životu općenito."
"Ozbiljnost i stav prema vrijednostima gradi se od ranih godina odrastanja."
"Kako se dolazi do znanstvenih otkrića?"
"Znanost kao kreativna...
Edukativne radionice medijske pismenosti:

Što podrazumijevamo pod profesionalnom pismenošću?
Povijest hrvatskog i svjetskog novinarstva.
Kako stvoriti dobru radijsku priču?»
Elektronski mediji – nezaobilazni čimbenik suvremenog odrastanja i komunikacije.
I reklamu treba rezumijeti!
Terenski rad - posjet redakcijama, studijima i tiskarama.


Korisnici: O.Š.»Eugen Kumičić» - Velika Gorica
Voditelj: Domagoj Kolar prof. novinar.
Izvoditelji: stručni tim udruge
Zahvaljujemo potpori Grada Velika Gorica - Uredu za školski i...

Edukativni program iz segmenta medijske pismenosti s naglaskom na usvajanje vještina profesionalne pismenosti. Korisnici također uče o povijesti hrvatskog novinarstva, upoznaju se sa svim medijima, načinom njihova funkcioniranja i rada. Program naglašava i važnost medija u domeni društvene odgovornosti i njihove uloge u javnosti.
Ciljevi projekta:
Približavanje važnosti usvajanja medijske pismenosti mladima.
Upoznavanje medija posredstvom ispričanih priča samih novinara.
Buđenje stvaralačkog poticaja ka literarnim...

Edukativno rehabilitacijske igraonice i individualni rehabilitacijski tretmani za djecu poteškoćama sluha i govora. Projekt je bio apliciran na Gradski ured za zdravstvo Grada Zagreba koji od 2007. godine Civitasu nije odobrio ni lipu potpore. Od tada ga rehabilitatori potpuno besplatno i nadalje svakodnevno provode, a od 2009. godine rade i s djecom s višestrukim poteškoćama. Civitas je uputio brojne zamolbe raznim firmama no jedino je stigao odgovor u vidu manje donacije od tvrtke AL-Em. kojoj se iskreno zahvaljujemo....

Projekt se provodi edukacijskim radionicama za učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola. Provodi se kroz edukacije radioničkim oblikom rada te izlascima na teren, posjetima Komuni. (punoljetni korisnici).

Ciljevi projekta:
Upućivanje korisnika u prihvaćanje medijske poruke razložnim načinom.
Razumijevanje medijskih zakonitosti djelovanja.
Odmak od virtualnog i medijski prečesto iskonstruiranog svijeta.
Prevencija ovisnosti uz stručnu primjerenu edukaciju.
Korisnici: mladi iz redovnog sustava...

Projekt je namijenjen djeci i mladima s poteškoćama i bez utjecajnih poteškoća. Provodi se integracijskim oblikom rada. Korisnici su upućeni odabirom stručnjaka iz odgojno obrazovnih ustanova. Sadržajno se provodi kroz 40 edukativnih medijskih radionica u svrhu postignuća što primjerenije komunikacije.

Temeljni cilj: poboljšanje komunikacije mladih s poteškoćama sluha i govora.
Prevladavanje komunikacijskih barijera.
Razvijanje vještina traženja informacija uz pomoć suvremenih medija.
Voditelji...

 

Donacije

Sve donacije kojima želite pomoći radu naše udruge možete uplatiti na naš žiro račun:

Udruga CIVITAS ZAGREB

Žiro račun:
2402006 – 1100089960
ERSTE BANK, Zagreb

Devizni žiro račun:
HR3624020061100089960
Swift code: ESBCHR22
ERSTE BANK, Rijeka
51000 Rijeka, Jadranski trg 3 b
© 2006 Civitas