Projekti

Profesori rehabiliatori, logopedi, defektolozi, pedagozi nastavljaju desetogodišnju kontinuiranu provedbu projekta namijenjenoga mališanima s govorno jezičnim poteškoćama. Za projekt u novoj školskoj godini 2012./2013 do sada je osigurano samo 15.000 kuna od Gradskog ureda za obrazovanje, a ta sredstva ne pokrivaju ni najnužniji dio potreban za pokriće troškova režija a kamoli sve ostalo što je nužno za njegovu provedbu. Iako profesori provode projekt volonterski, određena su sredstva neophodna kako se cijeli projekt ne bi ugasio. Udruga...

Važni i potrebit projekt "Škola za roditelje" iz O.Š. Jelkovec u svoj je program ove šk. godine uključio i Civitas. Predavanje na temu Mediji - važan čimbenik djetetova odgoja i odrastanja" pripremio je Stručni tim udruge koje je uz Power point prezentaciju temeljenu isključivo na jedanaestogodišnja iskustvenom terenskom radu predstavila predsjednica Civitasa Zvjezdana Stančić.
Civitas zahvaljuje osnovnoj školi "Jelkovec", s kojom inače njeguje suradnju pune dvije godine, napose prof. Mirni Drmić na izvrsnoj organizaciji i animaciji...

Projekt se provodi posredstvom integracijskih radionica za mlade s poteškoćama i ostale njihove vršnjake, te interaktivnim predavanjima i zajedničkim radionicama za roditelje obje skupine mladih korisnika. Temeljni ciljevi su:
osnaživanje djece i mladih s poteškoćama, njihovih roditelja, staratelja i udomitelja za izgradnju kvalitetnog aktivnog pristupa procesu provedbe socijalne uključenosti.
Taj se projekt provodi zahvaljujući potpori MZSS te dijelom zahvaljujući tvrtci TEHNOZAVOD MARUŠIĆ koja je donirala inicijalna sredstva te omogućila...

Civitas provodi program Medijskoga odgoja od samoga početka svoga djelovanja. Golem broj edukativnih predavanja i radionica provodio se tijekom niz godina u brojnim školama grada Zagreba i šire. Istodobno, stručni tim Civitasa (novinari i pedagozi) bez ikakve naknade u prostorijama Civitasa održavaju i "Male novinarske radionice" za zainteresirane učenike iz osnovnih škola. Rad se temelji animirajućom metodikom rada s malim grupama, a tijekom radionica mladi korisnici upoznaju povijest hrvatskog i svjetskog novinarstva, usvajaju aktivni...

Projekt "Civitas, znanstvenici i mediji protiv nasilja" provodi se treću godinu u kontinuitetu, a od početka šk. godine 2011./2012. njime se predviđaju obuhvatili brojne škole s područja osam županija: Zagrebačka, Sisačko moslavačka, Primorsko goranska, Krapinsko zagorska, Karlovačka, Koprivničko križevačka, Međimurska te Grad Zagreb. Projekt se nadograđuje sukladno provedenim evaluacijama i rezultatima postignutih rezultata koje dostavljaju i provode stručni timovi škola (vanjski evaluatori). Zbog sve većeg obujma rada uz voditelja i...

Zahvaljujemo u ime roditelja i cijeloga Civitasa ministrici i potpredsjednici Vlade gdji Milanki Opačić kao i njezinom Ministarstvu soc. skrbi što su prepoznali potrebu dodatnog i potpuno besplatnog rehabilitacijskoga rada za djecu s poteškoćama, posebice mališana predškolske dobi te se je program uspio provesti u cijelini tijekom čitave šk. godine 2011./2012. Rehabilitacijski program provodi sedmeročlani tim profesorica rehabiliotatora sastavljen od: defektologa, logopeda, i fonetetićara. te soc. radnika ( rad s...

 

Donacije

Sve donacije kojima želite pomoći radu naše udruge možete uplatiti na naš žiro račun:

Udruga CIVITAS ZAGREB

Žiro račun:
2402006 – 1100089960
ERSTE BANK, Zagreb

Devizni žiro račun:
HR3624020061100089960
Swift code: ESBCHR22
ERSTE BANK, Rijeka
51000 Rijeka, Jadranski trg 3 b
© 2006 Civitas